https://www.conventure.co.th/

การสร้างบ้านหลักๆ ที่เราเห็นในปัจจุบันก็มีอยู่สองแบบ แบบแรกก็คือการสร้างด้วยตัวเอง และอีกอย่างก็คือการใช้บริการบริษัทสร้างบ้าน https://www.conventure.co.th/ ทั้งสองวิธีนี้จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งราคาของการก่อสร้าง และคุณภาพของการก่อสร้าง เพราะการสร้างบ้าน จะให้มความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นไม่ได้เลย ฉะนั้นการสร้าบ้านจะต้องมีความรอบคอบที่สุด เราจะมาดูความแตกต่างของการสร้างบ้านทั้งสองวิธี เพื่อที่จะได้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจ ว่าเราจะเลือกสร้างแบบไหนดี ให้ได้บ้านเหมือนที่เราฝันเอาไว้ -สร้างบ้านเอง วิธีการนี้ เราจะต้องหาเองทุกอย่าง ทั้งการเตรียมการ และก็การหาผู้รับเหมาเอง ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผู้รับเหมาที่ดีเท่าไหร่นัก ส่วนมากก็จะเป็นผู้รับเหมาในพื้นที่เท่านั้น อาจจะไม่ได้มีมาตรฐานที่มากพอ อย่างเช่นไม่มีวิศวกรในการควบคุมการทำงานในแต่ละขั้นตอน ไม่มีสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน

Read More